Facebooklinkedin (4) (2).png  

Analýza návratnosti investic


Analýzu návratnosti investic zpracováváme jak pro soukromé investory, tak pro veřejné instituce, případně pro příjemce dotačních titulů. V případě, že jde o ex post analýzu, bývá často spojená s evaluací, analýzou nákladů a přínosů (CBA) či s analýzou sociálních přínosů a nákladů.

Analýza návratnosti investic je proces, který se používá k hodnocení efektivity a úspěšnosti investic. Cílem je posoudit, zda investice přináší (dostatečný) zisk, nebo zda je málo efektivní či dokonce ztrátová. Analýza návratnosti investic umožňuje investorům identifikovat výnosnost projektů tím, že porovnává celkové náklady na projekt s předpokládanými budoucími výnosy. Analýzy přitom zpracováváme nejen pro „klasické“ investory, kteří plánují majetkové vstupy do firem, ale také pro ty podnikatele, kteří plánují investovat do nových rozvojových projektů, resp. uvažují o projektu s dotační podporou. Analogické analýzy zpracováváme pro veřejné subjekty, pokud se (obvykle rovněž s dotační podporou) rozhodují pro investiční akce.

Mezi nástroje, které využíváme při analýze návratnosti investic, patří net presentvalue (NPV), internalrateof return (IRR) a payback period (PP). NPV je výpočet, který poskytuje investorům informace o tom, jaký výnos by investor mohl očekávat. IRR je míra, kterou investoři používají k porovnávání různých investičních možností. Payback period měří dobu, kterou investor potřebuje, aby se mu vrátil zpět jeho základní vklad.