Facebooklinkedin (4) (2).png  

Analýza sociálních přínosů a nákladů


V řadě projektů se společenskými dopady nestačí pro objektivní vyhodnocení jejich dopadů čistě ekonomický pohled, protože celospolečenské přínosy se obvykle neprojevují v projektu samotném. Zároveň je žádoucí tyto přínosy finančně vyčíslit, aby nedocházelo k neefektivnímu vynakládání finančních prostředků (často z veřejných zdrojů) na jen vágně definované společenské přínosy.

Analýzu společenských přínosů a nákladů často realizujeme v rámci přípravy nebo evaluace projektů veřejné správy, často podpořených z Evropského sociálního fondu, ale také pro soukromé společnosti v rámci jejich CSR.

Typickým nástrojem je SROI (Social Return on Investment, Sociální návratnost investic): vyhodnocování vlivu veřejného rozpočtu nebo projektu na společnost. Metoda SROI měří a hodnotí výsledky (finančně ohodnocené), které jsou dosaženy v důsledku projektu prostřednictvím investic vůči nákladům projektu.

Díky multidisciplinárnímu týmu Inbooxu, který vedle ekonomů zahrnuje i sociology, politology či odborníky na sociální práci, dokážeme ocenit i přínosy, u kterých není zatím k dispozici standardizované nacenění.