Facebooklinkedin (4) (2).png  

Analýza nákladů a přínosů (CBA) projektů a programů


Analýzu nákladů a přínosů provádíme jak ex ante před projektem, tak i ex post v rámci jeho vyhodnocení. Našimi klienty jsou soukromé podniky i veřejné instituce, když plánují projekty či investiční akce. Časté je dodání CBA coby povinné součásti dotačních projektů. 

Ex post provádíme analýzu nákladů a přínosů obvykle jako součást či doplněk evaluace, když zadavatele zajímá, zda projekt kromě naplánovaných výstupů a dopadů přinesl i ekonomický přínos. 

Pro úspěšné provedení analýzy nákladů a přínosů shromáždíme nezbytná data o nákladech a přínosech projektu. Mezi náklady patří mj. náklady na zaměstnance, náklady na zařízení a materiál, náklady na dopravu a podobně. Mezi přínosy patří např. zvýšení tržeb, snížení nákladů, zvýšení produktivity apod. Kromě finančních dopadů často zvažujeme i environmentální, sociální a další dopady projektu, takže kromě CBA provádíme i SROI.

Kromě ekonomické expertízy je naším přínosem také schopnost zajistit si dodatečná data, pokud klient sám nedisponujeme veškerými ekonomickými podklady. Využíváme k tomu nejen účetní a ekonomické výkazy projektu, ale také veřejné statistiky a jsme schopni zajistit také vlastní sběr dat mezi aktéry a stakeholdery projektu či expertní odhady.