Facebooklinkedin (4) (2).png  

Analýza sekundárních dat dodaných dodavatelem


Potřebujete pomoci s analýzou sekundárních dat? Dostali jste od externího či interního dodavatele výsledky výzkumu, které byste rádi analyzovali? Nebo ověřili jejich kvalitu či doplnili stávající analýzu a interpretaci?

Rádi pro vás zajistíme kontrolu dat, jejich vyčištění, analýzu i interpretaci.

Nejprve se seznámíme s vašimi kvantitativními či kvalitativními daty a zajistíme pro vás jejich analýzu pomocí profesionálních SW pro analýzu dat. V případě kvantitativních dat používáme především program SPSS a v případě kvalitativních dat pracujeme nejčastěji s programem MAXQDA.

Pomocí těchto programů a profesionální práce našich odborníků dosáhneme kvalitní analýzy dat, kterou vám budeme srozumitelně interpretovat tak, aby pro vás výsledky byly maximálně užitečné.

Díky sekundární analýze dat jsme schopni odhalit celou řadu nových souvislostí například pomocí lepších statistických metod, podrobení analýze dat z úplně jiné perspektivy nebo zodpovíme nové výzkumné otázky.

Zpracujeme pro vás výstupní zprávu, připravíme přehledný grafický výstup, včetně prezentací či infografik.