Facebooklinkedin (4) (2).png  

Analýza přepisu polostrukturovaných rozhovorů, fokusních skupin a dalších kvalitativních dat


Potřebujete pomoci s analýzou již sesbíraných kvalitativních dat? Máte k dispozici přepisy, zápisy či nahrávky rozhovorů, fokusních skupin, kulatých stolů, které zatím nebyly (důkladně) analyzovány?

Potřebujete pomoci s analýzou dat z kvalitativních výzkumů, protože na ni nemáte čas, odpovídající SW či příslušené odborníky? Snažil se pro vás někdo data již analyzovat a nejste spokojeni s výsledkem? Rádi se s vašimi daty seznámíme a dle vašich přání je podrobíme analýze například z úplně jiné perspektivy.

Kvalitativní data jsou zrádná v tom, že jsou obvykle v podobě běžné řeči, takže část informací (např. best practice) z nich dokáže vytěžit i laik, takže organizace často ani necítí potřebu jejich odborné analýzy. Zároveň kvalitní provádění pokročilé kvalitativní analýzy odbornými postupy (zakotvená teorie, fenomenologická analýza apod.) klade ještě vetší nároky na zkušenost a sociologickou imaginaci výzkumníka než většina kvalitativních analýz. V našem týmu takoví odborníci naštěstí jsou, takže vám můžeme nabídnout profesionální zpracování a kvalitní vyhodnocení kvalitativních dat.

Kvalitativní data zpracováváme pomocí profesionálních SW pro kvalitativní analýzu dat, kterou umožňuje například program MAXQDA, ATLAS.ti a další, díky kterým pro vás zajistíme přehledný výstup a výsledky pro vás odprezentujeme, včetně doporučení pro jejich využití v praxi.