Facebooklinkedin (4) (2).png  

Analýza dat z dotazníkových šetření a anket


Máte k dispozici potenciálně velmi cenná, zajímavá a přínosná data, ze kterých byste rádi vytěžili podněty pro další rozvoj Vaší organizace? Potřebujete pomoci s analýzou dat z dotazníkových šetření a anket, protože na ni nemáte čas, odpovídající SW či příslušené odborníky?

Rádi pro vás zajistíme profesionální analýzu, interpretaci a prezentaci již existujících dat.

Dle vašeho přání pro vás připravíme analýzu dat z vašich vlastních šetření či analýzu dat z veřejně dostupných výzkumů. Díky sekundární analýze dat, tedy jakémukoliv dalšímu zpracování původních dat jsme schopni odhalit celou řadu nových souvislostí, například pomocí využití pokročilejších statistických metod.  Můžeme tak zodpovědět i nové výzkumné otázky. Sekundární analýza dat v rámci pravidelně se opakujících českých či zahraničních výzkumů vám může přinést také skvělé srovnání proměn jednání populací a odhalení nejrůznějších fenoménů.

Kvantitativní data pro vás zpracujeme pomocí profesionálních SW pro kvantitativní analýzu dat, například v programu SPSS a dalších. Analýzu provedou kvalifikovaní sociologové, statistici a specializovaní odborníci podle tématu výzkumu (politologové, psychologové, přírodovědci, ekonomové apod.). Kromě základní popisné statistiky dokážeme hledat vztahy a příčiny pomocí regresní analýzy, faktorové analýzy, clustrové analýzy a dalších sofistikovaných postupů.

V rámci analýzy můžeme také prověřit původní zprávu, pokud vznikla, a potvrdit nebo korigovat její tvrzení. Stejně tak dokážeme sestavit nebo vyčistit datovou matici a upozornit na případné podezřelé dotazníky či limity daného sběru dat.

Data pro vás zanalyzujeme a podle vašeho přání připravíme výstupní zprávu, včetně infografik, dashboardů, interpretace a doporučení, jak výstupy analýzy využít. Výsledky vám rádi odprezentujeme.