Facebooklinkedin (4) (2).png  

Sběr dotazníků přes panel


Potřebujete sesbírat rychle a levně kvantitativní data na reprezentativním vzorku? Kvótní výběr a CAWI šetření jsou v souladu s metodologií vašeho šetření?

Pak je pro vás optimální sběr dat na našem vlastním panelu respondentů.

Nejprve si s vámi vydefinujeme základní populaci a shodneme se na zdrojích dat pro kvóty (například pohlaví, věk, bydliště, vzdělání, příjem ad.). Spočítáme počet účastníků do výzkumu a jednotlivé kvóty.

Dle vašich cílů navrhneme dotazník a pokud máte připraven vlastní, prodiskutujeme jej a společně doladíme tak, aby byl sběr dat co nejefektivnější. Dotazník naprogramujeme ve vlastním dotazníkovém prostředí nebo využijeme profesionální a celosvětově nejpopulárnější dotazníkové prostředí SurveyMonkey. Zrealizujeme sběr dat. Dodáme vám datovou matici a zpracujeme výsledky šetření. Zpracujeme pro vás jasný a přehledný výstup, včetně prezentací, infografik či přehledných dashboardů.

Výhody sběru dat na panelu: stabilita vzorku (díky odměňovacímu systému za vyplnění dotazníku a apelem na význam šetření), přesný výběr vzorku (reprezentativní sestavení vůči definované základní populaci), kvalita respondentů (dle nástrojů kontrol kvality využívaných v dlouhodobém horizontu).