Facebooklinkedin (4) (2).png  

Sběr dat na klíč


Potřebujete pomoci se sběrem dat? Jste odborníci a/nebo výzkumníci, kteří jen potřebují pomoci se sběrem dat a samotnou analýzu si provedou sami?

Rádi pro vás zajistíme kvalitní a spolehlivý sběr dat na klíč, abyste se nemuseli o nic starat. Tuto službu od nás nejčastěji využívají univerzity a vědecké/výzkumné instituce, případně i firmy a orgány veřejné správy s vlastními výzkumnými odděleními.

Nejprve si s vámi vyjasníme cíle průzkumu a výzkumné otázky, na které potřebujete znát odpovědi. Doporučíme velikost výzkumného vzorku, optimální kvantitativní či kvalitativní techniky sběru dat, případně zajistíme reprezentativní průzkum podle vybraných kvót (dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti sídla apod.) nebo náhodným výběrem.

Navrhneme dotazník/scénář a pokud máte připraven vlastní, prodiskutujeme jej a společně doladíme tak, aby byl sběr dat co nejefektivnější. Pokud se data budou sbírat s podporou elektronických dotazníků, zajistíme rovněž naprogramování pro CAWI/CAPI/CATI sběr.

Předáme vám připravenou datovou matici, vyčištěnou a s labely (v případě kvantitativního šetření) nebo anonymizované přepisy rozhovorů nebo fokusních skupin (v případě sběru kvalitativních dat). Pokud si chcete provést analýzu dat a jejich interpretaci sami, naše práce tu končí. Pokud potřebujete s čímkoli dalším pomoci (s analýzou, interpretací, prezentací, výstupní zprávou apod.), rádi pro vás zajistíme i tyto služby.