Facebooklinkedin (4) (2).png  

Organizace fokusních skupin


Potřebujete pomoci s organizací fokusních skupin? Zajistit prostory, techniku pro nahrávání, občerstvení pro účastníky, právní formality ohledně GDPR? Oslovit cílovou skupinu včetně náhradníků, a zabezpečit, že se fokusní skupiny skutečně zúčastní potřebný počet osob?

Na vaše přání vám rádi pomůžeme i jen s konkrétní částí výzkumu, v tomto případě s organizací fokusních skupin. Připravíme nebo zkonzultujeme vaše vlastní scénáře pro fokusní skupiny a postaráme se o organizaci. K dispozici máme jak vlastní prostory pro tyto účely, tak i potřebnou mobilní techniku. Dokážeme tedy pro realizaci vybavit např. i vaše zasedací prostory, případně vyhledat, rezervovat a zajistit realizaci fokusní skupiny v lokalitě dle vašich požadavků.

Disponujeme i zkušenými moderátory, kteří zajistí profesionální provedení fokusních skupin tak, aby jejich výsledky pro vás byly co nejpřínosnější. Pokud ale máte moderátory vlastní, necháme odbornou část na vás a zajistíme jen organizační pracovníky a potřebný servis.

Pokud potřebujete pomoci i s dalšími částmi výzkumu, například s přepisy nahrávek či s následnou analýzou výsledků fokusních skupin, jsme vám k dispozici.

My v Inbooxu umíme a rádi zajišťujeme komplexní řešení na klíč, ale stejně tak poskytujeme i jen ty dílčí služby, které potřebujete.