Facebooklinkedin (4) (2).png  

Exkluzivní i omnibusové výzkumy


Potřebujete pomoci s exkluzivním/neexkluzivním či omnibusovým výzkumem? 

Neváhejte se na nás obrátit.

Plný exkluzivní výzkum znamená, že v daném šetření jsou jen vaše otázky a všechny výsledky i data jsou jen vaše. To je důležité zejména, pokud jsou zjištěná data citlivá a nechcete, aby se dostala do nepovolaných rukou. Zároveň je takové šetření finančně nejnáročnější, protože nesete všechny náklady sami.

V případě omnibusového šetření spojíme otázky několika zadavatelů do jednoho. Je to smysluplné tehdy, když tyto výzkumy mají stejnou cílovou skupinu, zajímají je podobné sociodemografické charakteristiky a jde o relativně krátká šetření. Část otázek je pak společných, další jsou specifické pro jednotlivé zadavatele. Data ze sdílených otázek jsou pak z logiky věci sdílená, nicméně vlastní výzkumné otázky pro daného klienta zůstávají exkluzivní. Díky sdílení nákladů je pak sběr dat pro všechny spolu-zadavatele levnější.

Neexkluzivní výzkum se hodí pro klienty, kteří nemají důvod získaná data tajit, protože je stejně plánují zveřejnit či nehrozí, že by je jiný subjekt mohl zneužít. Když dostaneme souhlas nezveřejněná data dále komerčně využít (mají-li takový potenciál), pak můžete zadavateli poskytnout zajímavou slevu na výzkum.

Zajistíme pro vás komplexní terénní šetření na cílové skupině odpovídající již postavenému panelu respondentů (klientem dodaní respondenti nebo náš vlastní panel) nebo terénní šetření pomocí naších zkušených tazatelů na veřejných prostranstvích.

K dispozici máme vlastní panel respondentů, který je ideální volbou pro exkluzivní i omnibusové výzkumy. Výsledky na vaše otázky můžete mít k dispozici velmi rychle a levně.

Nabízíme vám také analýzu, interpretaci a prezentaci výsledků šetření, které připravíme ve formě, která vám bude nejvíce vyhovovat. Připravíme pro vás výstupní zprávu, prezentaci, infografiku, dashboardy nebo výstupy jinou formou dle vašeho přání.

My v Inbooxu umíme a rádi zajišťujeme komplexní řešení na klíč, ale stejně tak poskytujeme i jen ty dílčí služby, které potřebujete.