Facebooklinkedin (4) (2).png  

Sestavení a správa panelu pro klienta na míru 


Potřebujete pomoci se sestavením a správou panelu na míru?

Rádi vám pomůžeme.

Sestavíme pro vás panel respondentů, ať již z vašich kontaktů či s využitím našeho vlastního panelu. Nejlevnější a nejefektivnější cestou je vybudování vašeho panelu jako rozšíření našeho základního kmene pro vaši cílovou populaci definovanou např. regionem nebo jiným znakem. Obvykle to funguje tak, že např. v daném městě cíleně rekrutujeme další respondenty, aby jich zde byl požadovaný vyšší počet a následně je po dobu trvání smlouvy v našem prostředí spravujeme a garantujeme, že panel je kdykoli dostatečně velký, aktivní a reprezentativní, aby se na něm daly dělat výzkumy, které potřebujete. 

Společně si vydefinujeme základní populaci a shodneme se na zdrojích dat pro kvóty (například pohlaví, věk, bydliště, vzdělání, příjem ad.). Následně pro vás spočítáme optimální počet účastníků do panelu a zahájíme rekrutaci panelistů.

Pomůžeme vám rádi také s navržením a realizací konkrétních výzkumů na panelu. Podílíme se na tvorbě dotazníků, a pokud máte připraven vlastní, prodiskutujeme jej a společně doladíme tak, aby byl sběr dat co nejefektivnější. Dotazník naprogramujeme ve vlastním dotazníkovém prostředí nebo využijeme profesionální a celosvětově nejpopulárnější dotazníkové prostředí SurveyMonkey. Pokud již máte dotazník naprogramovaný, zkonzultujeme jej a rozešleme k vyplnění relevantním respondentům v panelu. Postaráme se o bezproblémový sběr dat.

Pokud potřebujete pomoci i s dalšími částmi výzkumu, například s následnou analýzou dat, jsme vám k dispozici.