Facebooklinkedin (4) (2).png  

Rekrutace panelistů pro kvantitativní i kvalitativní šetření


Potřebujete pomoci s rekrutací panelistů pro vlastní šetření? 

Rádi vám s ní pomůžeme.

Sestavíme pro vás panel respondentů, ať již z vašich kontaktů či s využitím našeho vlastního panelu. Společně si vydefinujeme základní populaci a shodneme se na zdrojích dat pro kvóty (například pohlaví, věk, bydliště, vzdělání, příjem ad.). Následně pro vás spočítáme optimální počet účastníků do panelu a zahájíme rekrutaci panelistů.

Nábor panelistů u nás probíhá standardně několika cestami. Cílenou nabídkou účasti v panelu našim/vašim dosavadním kontaktům, personální inzercí, využitím interních i externích rekrutátorů vyhledávajících a oslovujících potenciální panelisty, či prostřednictvím online a offline reklamy. Přičemž pravidelně ověřujeme a kontrolujeme identitu panelistů a pravdivost uvedených údajů.

Panelisty je možné rekrutovat pro kvantitativní (dotazníková) i kvalitativní šetření (rozhovory, focus groups).

Pokud potřebujete pomoci i s dalšími částmi výzkumu, například s následným sběrem dat na panelu či analýzou sesbíraných dat, jsme vám k dispozici.

My v Inbooxu umíme a rádi zajišťujeme komplexní řešení na klíč, ale stejně tak poskytujeme i jen ty dílčí služby, které potřebujete.