Facebooklinkedin (4) (2).png  

Pronájem panelu pro vaše šetření


Potřebujete provést šetření na našem panelu respondentů? Máte připravený vlastní dotazník, data si pak chcete analyzovat sami, takže si chcete náš panel jen pronajmout?

Ano, je to možné a díky pronájmu našeho vlastního panelu respondentů můžete mít výsledky na vaše otázky k dispozici velmi rychle a levně.

Nabízíme vám pomoc s vydefinováním základní populace a zdrojích dat pro kvóty (například pohlaví, věk, bydliště, vzdělání, příjem ad.). Spočítáme pro vás počet účastníků do panelu a v jednotlivých kvótách. Dle vašich cílů navrhneme dotazník a pokud máte připraven vlastní, prodiskutujeme jej a společně doladíme tak, aby byl sběr dat co nejefektivnější. Dotazník naprogramujeme ve vlastním dotazníkovém prostředí nebo využijeme profesionální a celosvětově nejpopulárnější dotazníkové prostředí SurveyMonkey. Pokud již máte dotazník naprogramovaný, zkonzultujeme jej a rozešleme k vyplnění našim respondentům v panelu.

Platíte jen za reálně nasbírané dotazníky odpovídající vašim kvótám. Pokud potřebujete dosbírat některé náročně dosažitelné kvóty, případně část respondentů, která není k zastižení on-line, jsme schopni zabezpečit zbylé dotazníky pomocí našeho call centra nebo tazatelů dalšími technikami (nejčastěji CAPI nebo CATI).

Panel je budován jako reprezentativní pro celou ČR se snahou zabezpečit i lokální reprezentativní sběry na úrovni krajů nebo větších měst či jejich aglomerací. Přesto se může u některých speciálně popsaných cílových populací stát, že samotný panel na výběrové šetření o velikosti 1000 či více respondentů nestačí a je třeba doplnit část dotazníků tímto aktivním sběrem mimo panel.

Dodáme vám buď jen čištěnou datovou matici nebo na vaše přání případně zpracujeme i výsledky šetření. Dále nabízíme jasný a přehledný výstup, včetně prezentací, infografik či přehledných dashboardů.

Výhody sběru dat na panelu: stabilita vzorku (díky odměňovacímu systému za vyplnění dotazníku a apelem na význam šetření), přesný výběr vzorku (reprezentativní sestavení vůči definované základní populaci), kvalita respondentů (dle dlouhodobě uplatňovaných nástrojů kontroly kvality).