Facebooklinkedin (4) (2).png  

Rešerše odborné literatury, vědeckých publikací a jiných dokumentů


Potřebujete pomoci s vyhledáváním informací? Víte, že informace jsou v určitých pramenech již obsaženy, ale nemáte časové či personální kapacity k jejich vytěžení? Nebo potřebujete zjistit, zda je téma v nějakých pramenech vůbec podchyceno, případně do jaké hloubky?

Ve všech těchto případech pro vás zajistíme rešerše dostupných pramenů.

Nejprve si vyjasníme, co potřebujete vědět a jaká data byste uvítali a jaké konkrétní materiály máme do rešerše zahrnout. Případně, jaký máme časový, finanční či rozsahový rámec, protože k některým tématům jsou k dispozici potenciálně velmi obsáhlé datové zdroje.

Zajišťujeme mj. následující rešeršní služby: vyhledávání informací podle zadání, vyhledávání statistik a dat na internetu, monitoring médií a sociálních sítí, rešerše z off-line zdrojů (tištěné materiály), kvalitativní či kvantitativní analýzy získaných dat, přípravu podkladů (prezentace, veřejná vystoupení). Rešeršní služby vám ušetří mnoho hodin práce a pomohou vám pochopit dané téma/situaci/okolnosti.

Rešerše jsou také vhodným nástrojem pro průzkumy trhu. Pokud plánujete rozvíjet své podnikání v tuzemsku či zahraničí, pomůžeme vám! Dodáme vám podklady a zpracujeme analýzy.