Facebooklinkedin (4) (2).png  

Dohledávání propojenosti (FO a PO)


Potřebujete dohledat propojenost fyzických či právnických osob?

Vyhledáme pro vás informace a vysledujeme/vypátráme možná propojení.

Ekonomické subjekty mohou být propojeny různými způsoby. Dohledání propojení může v určitých situacích změnit pohled na motivaci a činnost např. obchodních partnerů.

Dohledáváme propojení jednoznačně doložitelné, jak aktuální, tak i historické. Dále dokážeme analytickou činností vypátrat i náznaky možného neformálního propojení, které nemusí být na první pohled zjevné z veřejné dostupných zdrojů a/nebo informací.

Pro zaměstnavatele může propojenost zaměstnance s dodavateli nebo odběrateli být jak výhodou, tak i nevýhodou. Podstatná je informace o tom, že takové propojení existuje (nebo existovat pravděpodobně může), neboť existuje riziko střetu zájmů, může být ohrožena loajalita nebo mohlo dojít k porušení zákazu konkurence, úniku interních informací nebo neefektivnímu hospodaření s majetkem organizace.