Facebooklinkedin (4) (2).png  

Dohledávání odpovědnosti za incident


Potřebujete dohledat informace, které se skrývají v odpovědnosti za incident?

Prověřujeme informace o událostech, zpracováváme analytické zprávy či podklady pro soudní jednání a rovněž navrhujeme preventivní opatření.

V případě incidentu – korupčního jednání, neefektivního nakládání s prostředky organizace, možného podvodu nebo zpronevěry, případně úniku informací – je nejdůležitější dohledat a identifikovat osoby, které jsou za takový incident zodpovědné, ať už přímo či nepřímo. Spolu s takovými osobami je nutné identifikovat absentující nebo nedostatečné kontrolní mechanismy a procesy, které incident nezachytili. 

V rámci detektivní činnosti rozplétáme průběh incidentu, mapujeme realizované činnosti a kontakty zapojených osob, vyhodnocujeme jejich možný podíl na zapojení do organizace nebo prevence incidentu a ve spolupráci s odborníky na procesní řízení hledáme slabá místa systému, které vedly k incidentu.

Následně vám vyhotovíme podrobnou analytickou zprávu o zjištěných skutečnostech, včetně návrhů na zavedení nápravných a preventivních procesních a bezpečnostních opatření v organizaci.