Facebooklinkedin (4) (2).png  

Výzkumníci Inbooxu v Časopise lékařů českých


Díky evaluaci projektu se naši výzkumníci stali spoluautory článku v odborném Časopise lékařů českých!

Inboox CZ, s.r.o. pro Ministerstvo zdravotnictví v letech 2020 až 2023 zpracovával evaluaci projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti a na základě této výstupní evaluační zprávy vznikl článek Efektivizace systému nemocniční péče v Česku prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

Evaluace projektu byla založena na smíšeném designu, zejména na dotazníkových šetřeních zaměřených na různé cílové skupiny projektu, dále na indiviuálních rozhovorech a fokusních skupinách

A jaký je hlavní závěr?

  • „Dobrovolnická činnost ve zdravotnictví přispívá ke zvýšení kvality služeb a má pozitiva jak pro dobrovolníky samotné a poskytovatele zdravotních skužeb, tak zejména pro pacienty a jejich rodinné příslušníky - a také pro společnost jako celek."