Facebooklinkedin (4) (2).png  

Sběr dotazníků pro Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity na téma teplárenství

Služeb Inbooxu na sběr dat často využívají univerzity a další výzkumné a vědecké instituce, které si samy připravují dotazníky či scénáře rozhovorů a následně provádí analýzu a vyhodnocení. V tomto konkrétní případě jsme se podíleli na konzultacích dotazníku a jeho naprogramování do elektronické formy (pro CAWI sběr). 

Dále jsme zajistili pilotáž, finální úpravy dotazníku, samotný sběr dat, jejich čištění a přípravu datové matice včetně základní kategorizace otevřených otázek. Po schválení finální naprogramované verze dotazníku bylo šetření zahájeno 13. 5. 2022 a ukončeno 25. 5. 2022. Čištění dat a kategorizace otevřených odpovědí pak byla dokončena 28. 5. 2022.

Sběr dat probíhal primárně na členech výzkumného panelu společnosti Inboox CZ, s.r.o., přičemž základní populací byli obyvatelé Českých Budějovic a okolí. Jako platné byly uznány jen dotazníky respondentů, kteří splnili současně obě kvalifikační podmínky stanovené zadavatelem, tedy věk alespoň 18 let a skutečnost, že bydlí nebo pracují v Českých Budějovicích. Vzorek byl vůči základní populaci reprezentativní podle kvótních znaků věku, pohlaví a vzdělání.

Po kontrole a čištění dat tak byla zadavateli předána datová matice s 364 validními a úplnými dotazníky, přičemž dohodnutý minimální počet byl 350.