Facebooklinkedin (4) (2).png  

Profesní orientace žáků základních a středních škol v Ústeckém kraji


Naše společnost Inboox CZ, s.r.o. od září do prosince 2023 realizovala výzkumné šetření na téma Profesní orientace žáků základních a středních škol pro Ústecký kraj. Výsledky výzkumného šetření jsme prezentovali na konferenci Kariérové poradenství na školách v Ústeckém kraji.

Výzkum byl zaměřený na zjištění profesní orientace žáků, jejich ochoty se vzdělávat, identifikaci prioritních oborů vzdělání a škol, včetně faktorů ovlivňujících zaměření dalšího studia, a orientaci žáků na trhu práce.

Na základních školách byli dotazováni žáci 8. a 9. ročníků a na středních školách žáci posledních ročníků. Sběr dat proběhl formou elektronického dotazníku (metoda CAWI). Specifickou součástí výstupů bylo dodání interaktivní prezentace v Power BI.

Výsledky šetření jsme prezentovali na konferenci Kariérové poradenství na školách v Ústeckém kraji. 

  • Tiskovou zprávu z konference naleznete zde.

Foto z konference, zdroj: TZ Ústecký kraj

Image (1).jpg